top of page

幼兒體適能運動

透過體能遊戲,增強幼兒速度、敏捷、平衡、反應、爆發力、肌力肌耐力、身體協調及心肺耐力。

DSCN1664.JPG
DSCN1670.JPG

K1

K1.JPG

K2

K2.JPG

K3

K3.JPG
bottom of page